Festiwal Twórczości Seniora

Trzy lata temu Gniewski Uniwersytet III Wieku wydał książeczkę pt. „Zatrzymaj się w zachwycie”, w której zamieszczono mały wycinek twórczości słuchaczy gniewskiego Uniwersytetu: wspomnienia, wiersze, piosenki, obrazy. Kontynuacją tego przedsięwzięcia był właśnie Festiwal Twórczości Seniora, który odbył się na Zamku w Gniewie 14 października br. Cel imprezy - prezentacja dorobku artystycznego seniorów oraz integracja i aktywizacja środowiska seniorów Powiatu Tczewskiego. Zamiarem organizatorów było pokazanie, że osoby starsze do jednostki aktywne, twórcze, inspirujące, zaangażowane w działalność na rzecz lokalnych społeczności i wydaje się, że cel ten został osiągnięty.

W związku z obostrzeniami sanitarnymi związanymi z epidemią koronawirusa, organizatorzy zdecydowali, iż Festiwal odbędzie się bez udziału publiczności, ale dzięki gniewskiej telewizji internetowej, będzie można go obejrzeć m.in. na stronie Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku. Serdeczne podziękowania dla pani dyrektor oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury za stworzenie takiej możliwości.

Gośćmi Festiwalu byli: pan Maciej Czarnecki - Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, pani Katarzyna Mykowska z Urzędu Gminy Morzeszczyn, pani Jadwiga Mielke – dyrektor PiMBP w Gniewie, pani Anna Czyżewska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewie oraz pani Maria Pańczyk – Pawlak z Pelplina.

Festiwal rozpoczął się zbiórką charytatywną na rzecz Olka z Czarnej Wody oraz małego Nikodema z Nicponi. Burmistrz Maciej Czarnecki przekazał symboliczną pałeczkę przedstawicielce Gminy Morzeszczyn, która również zaangażowała się w organizację pomocy dla chłopców.

Program Festiwalu obfitował w wiele atrakcji i niespodzianek. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa taneczna zumby gold, prowadzona przez panią Anię Biernat ze starogardzkiej szkoły tańca „Esta Fiesta”. Był to bardzo energetyczny występ, kończący się przesłaniem wsparcia akcji pieniężnej zbiórki na leczenie Nikodema z Czarnej Wody. Zaraz potem razem z naszą wokalistką i akordeonistką, panią Bożeną Brzezińską wspólnie zaśpiewaliśmy:

Pomagajmy więc, wszyscy jesteśmy chętni.

Pomagajmy więc, bo cel to jest szlachetny.

My wszyscy wspierajmy ich, małego Olka i Nikosia.

I tylko zdrowia im życzymy, trzymajcie chłopcy się.

Epidemia koronowarusa zmusiła słuchaczy Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku do poszukiwania nowych możliwości realizacji zadań ujętych w projektach, dofinansowanych ze środków Gminy Gniew oraz Powiatu Tczewskiego. Od kilku lat Stowarzyszenie jest organizatorem gier miejskich. Mając na uwadze zdrowie uczestników gier i ich animatorów, postanowiono stworzyć wirtualną grę miejską „Odkryj najmniejsze państwo świata: Gra obejmowała 7 zadań, do których materiały można znaleźć na stronie Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku, Gniewa oraz na Facebooku Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnictwo w niej dostarczyło graczom wielu radości i wzbogaciło wiedzę o Republice Gniewskiej. Za udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania nagrody przyznano: Zdzisławie Weidemann, Helenie Łatka, Małgorzacie Bolek, Ryszardowi Wieckiemu, Reginie Szmyt, Annie Pobłockiej, Magdalenie Krawczyk, Kamilowi Wyrwie.

Następnie słuchacze Gniewskiego UTW recytowali wiersze pani Emilii Rulińskiej, Czesławy Krzemińskiej, Grażyny Danowskiej i Walentyny Czapskiej nagrodzone w konkursie „Niepodległa wierszem malowana”.

Zespół Błękitna Wstęga pod kierownictwem pani Jadwigi Mielke zaprezentował się w nowych strojach i jak zwykle zaśpiewał pięknie, tak, że ręce same składały się do klaskania. Wielkie brawa dla członków zespołu: Krystyny Tamowicz, Weroniki Adamskiej, Danuty Goździkowskiej, Krystyny Bogdańskiej, Janiny Lisewskiej, Janiny Leśniewskiej, Renaty Zalewskiej, Kazimierza Adamskiego, Kazimierza Leśniewskiego, Janusza Tamowicz, Ryszarda Kociorskiego.

Festiwal stał się także dobrą okazją do podkreślenia wagi zadań, jakie stoją przed uniwersytetami trzeciego wieku, mi.n. - realizacji ustawicznego kształcenia. Gniewski Uniwersytet po raz drugi uczestniczy też w Olimpiadzie Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” i co ważne – jest jej terenowym organizatorem.

Misją organizatorów jest inspirowanie osób 60+ do samokształcenia i zainteresowania się naukami społecznymi. Chodzi też o to, by seniorzy mieli poczucie, że są pełnoprawnymi obywatelami w naszym społeczeństwie. Patronat nad organizacją lokalnej edycji Pomorskiej Olimpiady Senior Obywatel objął Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, pan Maciej Czarnecki, za co Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje.

Tydzień wcześniej w Strefie Seniora słuchacze Gniewskiego Uniwersytetu III Wieku korzystając z własnych zasobów wiedzy o społeczeństwie zespołowo wypełniali test m.in. z zakresu prawa wyborczego, samorządu terytorialnego, zmian klimatycznych, epidemii koronawirusa. Trzeba powiedzieć, że wykazali się sporą wiedzą. Najlepsze zespoły popełniły tylko po jednym błędzie. Zwycięzcami Olimpiady organizowanej na szczeblu gminnym okazały się dwa zespoły w składzie: Brygida Urbańska, Bożena Brzezińska, Ewa Wiecka, Ryszard Wiecki, Danuta Malmur, Wiesława Kitowska, Jan Paszek, Iwona Filczek, Janina Boratyn, Danuta Osiak. Nagrody ufundowane przez Gminę Gniew wręczył Burmistrz pan Maciej Czarnecki, który przemawiając do uczestników Festiwalu, pogratulował osiągnięć, życzył dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i pracy na rzecz środowiska lokalnego. Przygotował też dla słuchaczy Gniewskiego UTW sympatyczną niespodziankę – voucher na codzienny tygodniowy pobyt w Zamkowej Kręgielni, co spotkało się z ogromnym aplauzem zebranych.

Za swoją pracę i pomagania osobom znajdującym się w izolacji podczas epidemii koronawirusa nagrodzono grupę Słodkich babeczek w składzie: Zofia Malinowska, Grażyna Danowska, Elżbieta Zielińska, Elżbieta Zaremba, Maria Chrzanowska, Edyta Godula, Urszula Cejrowska, Janina Boratyn, Iwona Filczek i Walentyna Czapska. Uczestnicy Festiwalu zostali poczęstowani babeczkami upieczonymi przez panią Zosię.

Gościem Festiwalu była pani Maria Pańczyk - Pawlak z Pelplina, słuchaczka Pelplińskiego UTW, pasjonatka kultury kociewskiej, a w szczególności kociewskich kapliczek i krzyży przydrożnych. Pani Maria jeździ po całym Kociewiu, zbiera materiały, wywiady, fotografuje. Na Facebooku prowadzi bloga „Kapliczki i Boże męki na Kociewiu”. Publikuje także na stronie „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne”. Pani Maria Pańczyk zainspirowała uniwersytecką grupę Rowerowych Włóczykijów, którzy w ubiegłym roku jeździli właśnie szlakiem kociewskich kapliczek i krzyży przydrożnych. Dzięki środkom uzyskanych z programu ASOS udało się przygotować i wydać publikację, która została zaprezentowana podczas Festiwalu, a uczestnikom umożliwiono jej nabycie.

Festiwalowi Twórczości Seniora towarzyszyła wystawa pt. „Igłą malowane”. Znalazły się na niej haftowane obrazy inspirowane dziełami wybitnych malarzy. Każdy z nich powstawał długo, wymagał ogromnej cierpliwości i precyzji, ale dzięki temu odnosi się wrażenie, że obraz jest namalowany, a nie wyszywany wielobarwnymi nićmi. Autorką tych dzieł jest pani Maria Bulik, osoba wielu talentów, która pisze wiersze, pięknie maluje. Pracując z młodzieżą, przygotowywała niepowtarzalne przedstawienia teatralne, m.in. wspaniałą inscenizację „Dziadów” Adama Mickiewicza. Pani Maria ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć na Festiwal, ale dziękujemy za możliwość obejrzenia wystawy, jeszcze raz gratulujemy ogromnego talentu i życzymy pełnego powrotu do zdrowia.

Na zakończenie Festiwalu zaprezentowała się uniwersytecka grupa malarska, o pracy której opowiedziała pani Halina Kaczmarek, prezentując jednocześnie malarskie pocztówki inspirowane kociewskimi i gniewskimi krajobrazami.